Premodifier: good enough
Head noun: reason

Same concepts

Broader concepts

labelprovenanceconfidence
lifeisap:4993538720.214264
manisap:4038622990.143112

Narrower concepts

labelprovenanceconfidence
simple curiosityisap:1358657470.582168
double headerisap:3948166380.569286
gay marriageisap:4784537280.560997
able toisap:1074819110.503611
reasonisap:3853019640.392421
self-defenseisap:814944000.355136
performanceisap:1439751280.336117
depressionisap:2545794580.329037
governmentisap:2548926120.328518
somethingisap:1339684270.324761
curiosityisap:1358657390.321575
ignoranceisap:1341980510.321575
wednesdayisap:1327383100.321062
someoneisap:2743312240.318874
iraqisap:3014962010.309179
birthdayisap:4842127510.303748
anythingisap:4835140450.300604
profitisap:3933533060.300118
healthisap:3975052540.299904
disneyisap:3886718660.299620
stressisap:3868904800.299620
familyisap:3849059430.296393
religionisap:4800328080.294564
peopleisap:3905518110.293216
deathisap:1532199940.292804
speedisap:1568326740.290052
baconisap:1552194950.289426
postisap:3059488230.286785
dealisap:3119815890.286162
hellisap:3104849500.286162
moneyisap:1564915710.285544
loveisap:3092541920.284022
roadisap:3110350790.283046
rightisap:1646209120.279593
homeisap:3091288770.277113
regionisap:3925937950.276794
sonisap:2113236930.276074
ageisap:2113379300.275354
dreamisap:1542721180.273869
themisap:3080074460.273398
timeisap:3110231000.270428
factisap:3066865510.269029
mindisap:3083899760.267338
oneisap:2102993680.264453
howeverisap:2734078710.262997
kidisap:2098710220.261477
weekisap:3042826920.261010
issueisap:1637103410.242269
popeisap:3122963270.241702
sunisap:2135944570.237995
usisap:1077641280.233794
hourisap:3073153610.218144
workisap:3080597230.217395
caseisap:3122081010.187586
thingisap:1560873060.187282
priceisap:1642149540.185517
gameisap:3023890700.178991
achievementisap:1450803660.175818
filmisap:3068978160.170582
aestheticsisap:2546769790.168501
uniformisap:2656659700.147036
heisap:1076159280.142569
seasonisap:3863298860.141116
foodisap:3101343650.138466
listisap:3076100630.138035
songisap:3073147500.135452
fearisap:3117588740.133541
lawisap:2112761390.132950
lookisap:3013810640.131061
sometimeisap:4783815730.129011
guyisap:2121342410.123020